ซอฟต์แวร์การปรับแต่ง Palette Master Element Calibration รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac ใช่หรือไม่

09-27-2018


ใช่ ซอฟต์แวร์การปรับแต่ง Palette Master Element Calibration ของ BenQ รองรับระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้Windows:

Win7 32/64 bits หรือสูงกว่า

Mac: 10.6.8 หรือสูงกว่า

รุ่นที่รองรับ

SW2700PT, SW240, SW320, SW271C , SW271, SW270C , SW321C

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP