ซอฟต์แวร์การปรับแต่ง Palette Master Element Calibration รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac ใช่หรือไม่

09-27-2018


ใช่ ซอฟต์แวร์การปรับแต่ง Palette Master Element Calibration ของ BenQ รองรับระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้Windows:

Win7 32/64 bits หรือสูงกว่า

Mac: 10.6.8 หรือสูงกว่า

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00013/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00013 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00013/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP