สามารถใช้ X-rite ColorMunki หรือตัวปรับแต่งอื่น ๆ เพื่อปรับแต่งจอมอนิเตอร์ SW ได้หรือไม่

09-27-2018


โหมดของจอมอนิเตอร์ซึ่งมีการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่น Calibration Modes ช่วยให้สามารถเซฟผลการปรับแต่งบน OSD ของเครื่องได้โดยตรงเพื่อให้สามารถนำ ICC Profile มาใช้ได้อย่างง่ายดายในอนาคต

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00011/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00011 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00011/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP