จอมอนิเตอร์รุ่น BL2201PT สามารถส่งสัญญาณเสียงผ่านการเชื่อมต่อพอร์ต Display ได้หรือไม่

09-27-2018


ไม่ได้ แม้ว่าจอมอนิเตอร์รุ่น BL2201PTจะมีพอร์ต Display แต่ไม่สามารถรองรับสัญญาณเสียงผ่านการเชื่อมต่อพอร์ต Display ได้

Was this information helpful?

ใช่ ไม่
TOP