จอมอนิเตอร์รุ่น BL2201PT สามารถส่งสัญญาณเสียงผ่านการเชื่อมต่อพอร์ต Display ได้หรือไม่

09-27-2018


ไม่ได้ แม้ว่าจอมอนิเตอร์รุ่น BL2201PTจะมีพอร์ต Display แต่ไม่สามารถรองรับสัญญาณเสียงผ่านการเชื่อมต่อพอร์ต Display ได้

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00009/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00009 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00009/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP