ทำไมจอมอนิเตอร์ถึงไม่รับสัญญาณโดยอัตโนมัติ

09-27-2018

 

จอมอนิเตอร์ของ BenQ ส่วนใหญ่จะตั้งค่า Input Auto Switch เอาไว้อยู่แล้ว

เมื่อมีการตั้งค่า Input Auto Switch ไว้จอมอนิเตอร์ของท่านจะเลือกตัวส่งข้อมูลซึ่งกำลังทำงานอยู่ที่ดีที่สุดจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับจอมอนิเตอร์ทั้งหมดในขณะนั้นโดยอัตโนมัติ เช่นหากจอมอนิเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับ HDMI เพียงอย่างเดียว ก็จะรับข้อมูลจาก HDMI โดยอัตโนมัติ หากจอมอนิเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับ VGA และ HDMIก็จะรับข้อมูลจาก HDMI (ซึ่งมีคุณภาพดีกว่า VGA)

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Input Auto Switch จากคู่มือผู้ใช้สำหรับจอมอนิเตอร์ของท่าน หากจอมอนิเตอร์ของท่านไม่มี Input Auto Switch ท่านต้องเลือกตัวส่งข้อมูลเอง

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00002/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00002 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00002/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP