โปรเจคเตอร์ / โปรเจคเตอร์พกพา / GV1 | มินิโปรเจคเตอร์แบบพกพาเพื่อความบันเทิง / BenQ GV1 Mini Portable Projector Review

มินิโปรเจคเตอร์พร้อม Wi-Fi & ลำโพง Bluetooth | GV1


  • เชื่อมต่อง่ายด้วย HDMI และ USB-C

  • ได้ทั้งภาพและเสียง มาพร้อมลำโพง Bluetooth

  • Auto keystone ช่วยปรับภาพอัตโนมัติเมื่อฉายภาพขนาดใหญ่

คุณสามารถซื้อได้ที่นี่เช่นกัน
ค้นหาร้านค้า
  • Expert Reviews

"The BenQ GV1 is a small projector you can use to enlarge video from your smartphone. It‘s hard to justify having a large projection system in a dorm room or small apartment, so that’s where this gadget fits in."

–USA today

"The adjustable hinge makes the GV1 truly portable because you don’t really need a tripod or other equipment that could weigh down your luggage or the bag you packed for a weekend getaway. "

–The Cord Cutting Report

"This is easily the best portable projector you can buy. I enjoyed its Bluetooth speaker mode, and the variety of methods for watching movies and TV. Auto keystone is incredibly handy for getting set up, fostering an essentially point and shoot experience."

–Cup of Moe

Average Tech Guy's Review

The Perfect Portable Projector is here!

Taylor Sison

That’s really cool and I am just literally obsessed with it I can watch Netflix , I can watch YouTube all that stuff…when I’m working during the day I will have this on and like I’ll just like play a YouTube video on the side.

Dustin Abbott, Photographer

I see the GV1 as a way for photographers to potentially get some additional sales when photographing events, weddings, or portrait sessions. It’s easy to transport and bring along, and the ability to easily connect your camera right to the projector and display photos right at the event increases exposure…which will lead to increased sales. I can see it quickly paying for itself when used to showcase a photographer’s work to potential clients at the moment when they are most engaged and interested.

Brittany Tran, lawyer living in the Bay Area

This is a great way to elevate your viewing parties or to elevate when you’re watching movies because we actually don’t have a TV, we usually just watch things on our laptop in bed… but with the projector you can project it on any wall. It doesn’t have to be plugged in because it has battery

This projector is super easy to set up and perfect for nights in or for watching movies in your dorm room /apartment.

-Jasmine. Rodriguez

TOP