จอมอนิเตอร์ / จอมอนิเตอร์ Stylish / GW2480T | จอคอมถนอมสายตา 24 นิ้ว ปรับความสูงจอได้พร้อมเทคโนโลยี Brightness Intelligence / Media Review

จอคอมถนอมสายตา 24 นิ้ว พร้อมเทคโนโลยี Brightness Intelligence | GW2480T


  • คมชัดเที่ยงตรงทุกมุมมองด้วย IPS Panel

  • ปรับระดับความสูงจอได้เพื่อความลงตัว

  • ถนอมสายตาด้วยเทคโนโลยี Eye-care

คุณสามารถซื้อได้ที่นี่เช่นกัน
ค้นหาร้านค้า

05-08-2019 Our Parenting World

BenQ GW2480T New Eye-Care Monitor Specially Designed for Study

Singapore has one of the highest myopia (short-sightedness) rates in the world and many of our kids are myopia much earlier and even before they start schooling. As parents, we are concerned about the myopia issue and to help prevent myopia from worsening for our kids. Here's the key features of Eye-Care Monitor GW2480T that are designed for children at a glance as follows: 24 inches, height adjustment stand, B.I. Tech, Low Blue Light, Flicker-Free, Color Weakness Mode and Wide Viewing Angle.

more >

30-08-2019 Singapore Motherhood

5 Tips to Protect Children from Eye Strain in the Digital Age – an Eye Care Monitor is a Smarter Choice!

ingapore tops many world rankings – we’re kiasu like that, right? But did you know that Singapore is also #1 in the world for the prevalence of childhood myopia in seven- to nine-year-olds? Indeed, students are spending more time on tablets and laptops, often with a short viewing distance and in dim light. The BenQ Eye-Care Monitor GW2480T. It’s specifically designed to solve digital eye strain problems and is ideal for children and students. Kids will find that they can concentrate better on their studies, resulting in more efficient learning.

more >

11-09-2019 The Asian Parent

Here's What You Need To Protect Your Child's Eyes From Deteriorating In The Digital Age

In Singapore, one in two children develops myopia by the age of 12. And 83% of them will turn myopic by age 18. As parents, you may have tried to control your kids’ screen time, but controlling their use may get more and more difficult as they grow older. The BenQ GW2480T Eye-care Monitor for study is the perfect choice for study, play and more.

more >

TOP